Archive for the ‘Այլ….’ Category

ԱԲՈՒՍԱՀԼ (Աբուսահլ Հայ, արաբերեն հնչմամբ` Աբու Սալիհ ալ-Արմանի) (ծն. և մահ. թթ. անհայտ), արաբական մատենագիր, ծագումով հայ: Ապրել է XII-XIII դարերում: Գրել է Եգիպտոսի եկեղեցիների ու վանքերի 1170-1208-ի պատմությունը` տեղեկություններ հաղորդելով եգիպտահայերի, ղպտիների, լիբիացիների, արաբների, նուբիացիների մասին: Գրքի բուն վերնագիրը... (Կարդալ ամբողջը)
Նախաբան ՙՄեր հաղթանակների՚ հերթական, նախավերջին հատորում ներկայացված են Բագրատունյաց և Կիլիկիայի հայկական թագավորությունների, ինչպես նաև այդ դարաշրջանի հայկական իշխանությունների hամառոտ ռազմական պատմությունը և ռազմարվեստը: Պատմական այդ դրամատիկ փուլում Հայաստանը պայքարում էր թյուրք-սելջուկների և թաթար-մոնղոլների, ինչպես նաև բյուզանդական և ՙլատինական՚ նկրտումների... (Կարդալ ամբողջը)
Նախաբան ՙՄեր հաղթանակների՚ 2-րդ հատորում ներկայացված է IV-X դարերի Հայաստանի ռազմական պատմությունը: Այդ ժամանակաշրջանի պատերազմական գործողությունների վերլուծությունից հետևում է, որ հայկական ռազմագիտական միտքը, ռազմավարությունը, մարտավարությունը և օպերատիվ արվեստը շարունակական զարգացում են ապրել: Ավելին. Խաղխաղի ճակատամարտում (450թ.) կիրառված հանդիպական մարտը ռազմարվեստի... (Կարդալ ամբողջը)
ՆԱԽԱԲԱՆ Ցանկացած քաղաքակրթության հարատևում, ի թիվս այլ գործոնների, պայմանավորված է ռազմական մտքի բարձր մակարդակով և, իհարկե, պատերազմելու, հաղթանակելու կամքով ու կարողությամբ: Այս համատեքստում բացառություն չէ Հայկական քաղաքակրթության պատմությունը. այն նաև զարգացած ռազմարվեստի և հաղթանակների շարունակական ամբողջություն է: Մինչդեռ պետք է... (Կարդալ ամբողջը)
ՆԱԽԱԲԱՆ Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների ներկա տեղեկատու-բառարանն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղած լեռների, նրանց գագաթների, առանձին լեռնազանգվածների, լեռնանցքների, բարձրավանդակների, սարահարթերի, կարևորագույն հանդերի և դաշտերի, լճերի, գետերի, ջրամբարների, ջրանցքների, ջրվեժների, աղբյուրների և այլ օբյեկտների ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված անվանումները, որոնք ներկայացված են այբբենական կարգով: Յուրաքանչյուր անվանում-գլխաբառից հետո տրվում... (Կարդալ ամբողջը)
ԵՐԵՎԱՆ-2008 ՆԱԽԱԲԱՆ Սույն բառարանը ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ինչպես ներկայումս, այնպես էլ անցյալում գործածված անունները, որոնք ներկայացված են այբբենական կարգով: Յուրաքանչյուր անուն-գլխաբառից հետո տրվում է նրա սահմանումը և դիրքը, համառոտ բնութագիրը և պատմական ակնարկը: Բառարանն ընդգկում է շուրջ 1690 բառ: Բառարանի հիմնական սկզբնաղբյուրներն... (Կարդալ ամբողջը)
Հարգելի՛ ընթերցող, Այս դասագիրքը տպագրվել է էկոլոգիայի վերաբերյալ հայալեզու ուսումնական գրականության նկատմամբ պահանջարկը ինչ–որ չափով բավարարելու ցանկությամբ: Ժողովածուն ընդգրկում է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսումնական կիսամյակի բուհական դասընթացների ընթացքում կարդաց-ված դասախոսությունների համառոտագրությունը՝ ըստ օրգանական սինթեզի և բնապահպանական ճարտարագիտության սեկտորի կողմից... (Կարդալ ամբողջը)
1921թ. հուլիսի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին ապօրինի բռնակցվելուց ի վեր, արցախահայությունը շուրջ 70 տարի անընդհատ բողոքել է դրա դեմ և պահանջել միավորվել մայր հայր ենիքի հետ: Սակայն Մոսկվայի և Բաքվի իշխանությունները մերժել են այդ արդարացի պահանջը: Ավելին, Ադրբեջանը կանխամտածված խոչընդոտել... (Կարդալ ամբողջը)
Մարզկենտրոնը` ք. Աշտարակ Տարածաշրջանները` Աշտարակ, Ապարան, Արագած, Թալին Քաղաքները` Աշտարակ, Ապարան,... (Կարդալ ամբողջը)
Թաղային համայնքները ` Աջափնյակ, Ավան, Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Քանաքեռ-Զեյթուն Մայրաքաղաք Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում: Սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերին: Տարածքը 227 քառ. կմ ՀՀ տարածքում քաղաքի... (Կարդալ ամբողջը)
Էջ 3 / 512345