Archive for the ‘Տոհմական’ Category

«Անմահ բագիններն Հայոց» պատմավեպում իրադրությունները ծավալվում են 4-րդ դարում Խոսրով Բ Կոտակ եւ Տիրան Արշակունի թագավորների կառավարման տարիներին: Բարդ,  հակասական շրջան է պայոց պատմության մեջ: Հայոց աշխարհը երկու գերտերությունների՝ Պարսկաստանի եւ Բյուզանդիայի շրջապտույտի մեջ, Մծբինի դաշնադրությունը ու դրան հաջորդող քաղաքական... (Կարդալ ամբողջը)
Книга «История Армении» (с древнейших времен до наших дней) написана в Институте истории Национальной Академии наук Республики Армения, 300 страниц. Исторические карты. Несколько сотен оригинальных, высококачественных фотографии. CD содержит фотографии многих видных деятелей армянской науки и культуры, а также политических... (Կարդալ ամբողջը)
(ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՅՈՑ) ԱՐՔԱԵՕԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈւՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈւՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈւՆ “Եթե ինձ հարցնեին, թե մեր մոլորակի վրա որտեղ կարելի է ամենից շատ հրաշքներ տեսնել, ես կասեի Հայաստանում։ …Ես սիրեցի ձեր երկիրը, նրա տաղանդաշատ մարդկանց։ Եվ հեռանալով, ես այստեղ թողնում եմ իմ սիրտը։” ՌՈՔՈւԵԼ ՔԵՆՏ... (Կարդալ ամբողջը)
Քարտեզ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ հայ, նախարարական տոհմ և թագավորական հարստություն Հայաստանում։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Բագրատունիները սերում են հրեա Շամբատից, որի շառավիղներից Շամբատ Բագարատին Հայոց ավանդական թագավոր Վաղարշակը տվել է թագադրի և ասպետի պաշտոն, նշանակել Հայաստանի արևմտյան կողմի կուսակալ և տոհմը կոչել նրա... (Կարդալ ամբողջը)
ԱԲԵՂՅԱՆՆԵՐ, Աբեղեանք, Աբեղանիք, հայ նախարարական տոհմ Աբեղյանք գավառում։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Աբեղյանների նախարարությունը հիմնել է Հայոց ավանդական թագավոր Վաղարշակը՝ տոհմի նահապետ Աբեղին արքունիքի սպասարար և գահավոր կարգելով։ Խորենացին Արտաշես Բ–ի մահվան կապակցությամբ հիշատակում է Աբեղյանների տոհմից ոմն Աբեղի՝ առաքված Երիզայի (Եկեղյաց գավառ) Արտեմիսի մեհյանը՝ կուռքերից արքայի... (Կարդալ ամբողջը)
ԱԲԱՄԵԼԻՔՆԵՐ, հայկական ծագումով իշխանական տոհմ Վրաստանում և Ռուսաստանում (XVII–XX դդ.)։ Ազգակցական կապերի մեջ մտնելով Լազարյանների հետ՝ 1870-ական թվականներից կոչվեցին Աբամելիք-Լազարյաններ... (Կարդալ ամբողջը)