Archive for the ‘Էլեկտրոնային գրքեր’ Category

КНИГА ПЕРВАЯ Оглавление [1] Первой книги 1. Ответ на письмо Сахака и обещание выполнить его просьбу. 2. О том, почему мы предпочли обратиться к греческим (источ-никам), хотя нашу историю легче вывести из халдейских и ассирийских книг. 3. О нелюбознательном нраве... (Կարդալ ամբողջը)
  ՆԱԽԱԳԻՏԵԼԻՔ Հայտնի ճշմարտություն է, որ ամեն մի ժողովրդի պատմության ու մշակույթի, հնագիտական ու ճարտարապետական հուշարձանները նրա բնութագրի ամենավավերական վկայություններն են, նրա անցած ուղու, ունակությունների, կարողությունների, մանավանդ համամարդկային մշակութային գանձարանին մատուցած նրա ծառայության գրավականները։ Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ իր նախնիների... (Կարդալ ամբողջը)
(ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՅՈՑ) ԱՐՔԱԵՕԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈւՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈւՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈւՆ “Եթե ինձ հարցնեին, թե մեր մոլորակի վրա որտեղ կարելի է ամենից շատ հրաշքներ տեսնել, ես կասեի Հայաստանում։ …Ես սիրեցի ձեր երկիրը, նրա տաղանդաշատ մարդկանց։ Եվ հեռանալով, ես այստեղ թողնում եմ իմ սիրտը։” ՌՈՔՈւԵԼ ՔԵՆՏ... (Կարդալ ամբողջը)
Նախաբան ՙՄեր հաղթանակների՚ հերթական, նախավերջին հատորում ներկայացված են Բագրատունյաց և Կիլիկիայի հայկական թագավորությունների, ինչպես նաև այդ դարաշրջանի հայկական իշխանությունների hամառոտ ռազմական պատմությունը և ռազմարվեստը: Պատմական այդ դրամատիկ փուլում Հայաստանը պայքարում էր թյուրք-սելջուկների և թաթար-մոնղոլների, ինչպես նաև բյուզանդական և ՙլատինական՚ նկրտումների... (Կարդալ ամբողջը)
Նախաբան ՙՄեր հաղթանակների՚ 2-րդ հատորում ներկայացված է IV-X դարերի Հայաստանի ռազմական պատմությունը: Այդ ժամանակաշրջանի պատերազմական գործողությունների վերլուծությունից հետևում է, որ հայկական ռազմագիտական միտքը, ռազմավարությունը, մարտավարությունը և օպերատիվ արվեստը շարունակական զարգացում են ապրել: Ավելին. Խաղխաղի ճակատամարտում (450թ.) կիրառված հանդիպական մարտը ռազմարվեստի... (Կարդալ ամբողջը)
ՆԱԽԱԲԱՆ Ցանկացած քաղաքակրթության հարատևում, ի թիվս այլ գործոնների, պայմանավորված է ռազմական մտքի բարձր մակարդակով և, իհարկե, պատերազմելու, հաղթանակելու կամքով ու կարողությամբ: Այս համատեքստում բացառություն չէ Հայկական քաղաքակրթության պատմությունը. այն նաև զարգացած ռազմարվեստի և հաղթանակների շարունակական ամբողջություն է: Մինչդեռ պետք է... (Կարդալ ամբողջը)
ՆԱԽԱԲԱՆ Ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների ներկա տեղեկատու-բառարանն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղած լեռների, նրանց գագաթների, առանձին լեռնազանգվածների, լեռնանցքների, բարձրավանդակների, սարահարթերի, կարևորագույն հանդերի և դաշտերի, լճերի, գետերի, ջրամբարների, ջրանցքների, ջրվեժների, աղբյուրների և այլ օբյեկտների ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված անվանումները, որոնք ներկայացված են այբբենական կարգով: Յուրաքանչյուր անվանում-գլխաբառից հետո տրվում... (Կարդալ ամբողջը)
ԵՐԵՎԱՆ-2008 ՆԱԽԱԲԱՆ Սույն բառարանը ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ինչպես ներկայումս, այնպես էլ անցյալում գործածված անունները, որոնք ներկայացված են այբբենական կարգով: Յուրաքանչյուր անուն-գլխաբառից հետո տրվում է նրա սահմանումը և դիրքը, համառոտ բնութագիրը և պատմական ակնարկը: Բառարանն ընդգկում է շուրջ 1690 բառ: Բառարանի հիմնական սկզբնաղբյուրներն... (Կարդալ ամբողջը)
Հարգելի՛ ընթերցող, Այս դասագիրքը տպագրվել է էկոլոգիայի վերաբերյալ հայալեզու ուսումնական գրականության նկատմամբ պահանջարկը ինչ–որ չափով բավարարելու ցանկությամբ: Ժողովածուն ընդգրկում է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսումնական կիսամյակի բուհական դասընթացների ընթացքում կարդաց-ված դասախոսությունների համառոտագրությունը՝ ըստ օրգանական սինթեզի և բնապահպանական ճարտարագիտության սեկտորի կողմից... (Կարդալ ամբողջը)
1921թ. հուլիսի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին ապօրինի բռնակցվելուց ի վեր, արցախահայությունը շուրջ 70 տարի անընդհատ բողոքել է դրա դեմ և պահանջել միավորվել մայր հայր ենիքի հետ: Սակայն Մոսկվայի և Բաքվի իշխանությունները մերժել են այդ արդարացի պահանջը: Ավելին, Ադրբեջանը կանխամտածված խոչընդոտել... (Կարդալ ամբողջը)
Էջ 2 / 3123