Archive for the ‘Կրոն’ Category

Գիրքը պատմում է արցախյան պատերազմին մասնակից «Կարիճ» ջոկատի անցած մարտական ուղու մասին, իր մեջ ընդգրկելով 1960-ական թվականներից սկսած ընդհատակյա շարժումներին և արցախյան շարժմանն առաջին իսկ օրից մասնակցած մարդկանց մասին տեղեկություններ: Ռազմահայրենասիրական դաստիարակության, փառքի ու անմահության խորհրդանիշ է այս գիրքը: ԵՐԿՈՒ... (Կարդալ ամբողջը)
Այս աշխատությունը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում` «Հնագույն հավատամքի թաքնագիտական իմաստները», ներկայացված են հնագույն հավատամքային պատումների ընդհանրությունն երը, թվաբանական, երկրաչափական, աստղագիտական համակարգերը եւ հին ժամանակների աշխարհճանաչողությունը: Երկրորդ՝ «Սասնա Տուն հավատամք-էպոսը» մասում, ներկայացված է հայկ ական էպոսի քողարկված, թաքնագիտական իմաստների... (Կարդալ ամբողջը)
Книга «История Армении» (с древнейших времен до наших дней) написана в Институте истории Национальной Академии наук Республики Армения, 300 страниц. Исторические карты. Несколько сотен оригинальных, высококачественных фотографии. CD содержит фотографии многих видных деятелей армянской науки и культуры, а также политических... (Կարդալ ամբողջը)
КНИГА ПЕРВАЯ Оглавление [1] Первой книги 1. Ответ на письмо Сахака и обещание выполнить его просьбу. 2. О том, почему мы предпочли обратиться к греческим (источ-никам), хотя нашу историю легче вывести из халдейских и ассирийских книг. 3. О нелюбознательном нраве... (Կարդալ ամբողջը)
  ՆԱԽԱԳԻՏԵԼԻՔ Հայտնի ճշմարտություն է, որ ամեն մի ժողովրդի պատմության ու մշակույթի, հնագիտական ու ճարտարապետական հուշարձանները նրա բնութագրի ամենավավերական վկայություններն են, նրա անցած ուղու, ունակությունների, կարողությունների, մանավանդ համամարդկային մշակութային գանձարանին մատուցած նրա ծառայության գրավականները։ Հայ ժողովուրդը դարեր շարունակ իր նախնիների... (Կարդալ ամբողջը)
(ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՅՈՑ) ԱՐՔԱԵՕԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈւՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈւՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈւՆ “Եթե ինձ հարցնեին, թե մեր մոլորակի վրա որտեղ կարելի է ամենից շատ հրաշքներ տեսնել, ես կասեի Հայաստանում։ …Ես սիրեցի ձեր երկիրը, նրա տաղանդաշատ մարդկանց։ Եվ հեռանալով, ես այստեղ թողնում եմ իմ սիրտը։” ՌՈՔՈւԵԼ ՔԵՆՏ... (Կարդալ ամբողջը)
... (Կարդալ ամբողջը)
Հոգևոր ավանդույթների ժառանգականությունը (պտղաբերության պաշտանմունքից մինչև քրիստոնեություն) Հասմիկ Հմայակյան Հեթանոսությունից քրիստոնեության անցումը Հայաստանում ոչ թե մշակութային խզում էր, այլ կրոնաառասպելաբանական պատկերացումների և էթնոմշակութային ավանդույթների օրինաչափ զարգացման արդյունք, որի արմատները գալիս էին վաղնջական, հողագործական և պտղաբերության կուռքերի պաշտամունքի ժամանակներից՝ հազարամյակների... (Կարդալ ամբողջը)
Ա. Ս. ԹԱԴԵՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼ, Հայաստանում քարոզել է Ավետարանը, նահատակվել Արտազում 50 թվականին։ Գերեզմանը գտնվում է Մակուի վանքում։   Բ. ԲԱՐԹՈՒՂԻՄԵՈՍ.  ԱՌԱՔՅԱԼ, Թադեոսից հետո գալիս է Ավետարան քարոզելու, նահատակվում է Աղբակում 68 թվականին։ Գերեզմանը գտնվում է Պաշքալեի... (Կարդալ ամբողջը)
  Քրիստոնէութիւնը մուտք գործած է Արցախ Քրիստոնէութիւնը Հայաստանի մէ 5-րդ դարու վերջաւորութեան Արցախի մէջ կը հիմնուի առանձին Կաթողիկոսական Աթոռ եւ կը կոչուի Կաթողիկոսութիւն... (Կարդալ ամբողջը)
Էջ 1 / 3123