ԱԲԵՂԱԹՈՂ, հայկական հինավուրց կրոնական տոն: Ծեսը կատարվել է վանքերում, գարնանամուտին։ Տևել է 12 օր։ Հայաստանում քրիստոնեության տարածման շրջանում հոգևորականների շարքը համալրող քրմերի հետ հեթանոսական շատ տոներ մուտք գործեցին եկեղեցի, պահպանվեցին ժողովրդի մեջ։ Աբեղաթող փաստորեն հեթանոս բարեկենդանի կրկնությունն էր վանական շրջանակներում։ Բոլոր աստիճանավորները` վանահորից աբեղա, հավասար իրավունքներով մասնակցել են Աբեղաթողի տոնախմբություններին ու ծիսական խաղերին։ Աբեղաներին արտոնվում էր նույնիսկ ծաղրել մեծավորներին, անձնատուր լինել աշխարհիկ զվարճությունների. այստեղից էլ՝ Աբեղաթող անվանումը։ Քրիստոնեական մյուս եկեղեցիները ևս ունեն համանման տոներ` տարբեր անուններով։ ԱԲԵՂԱԹՈՂ, հայկական հինավուրց կրոնական տոն:Ծեսը կատարվել է վանքերում, գարնանամուտին։Տևել է 12 օր։ Հայաստանում քրիստոնեության տարածման շրջանում հոգևորականների շարքը համալրողքրմերի հետ հեթանոսական շատ տոներ մուտք գործեցին եկեղեցի, պահպանվեցինժողովրդի մեջ։ Աբեղաթող փաստորեն հեթանոս բարեկենդանի կրկնությունն էր վանական շրջանակներում։ Բոլոր աստիճանավորները`վանահորից աբեղա, հավասար իրավունքներով մասնակցել են Աբեղաթողի տոնախմբություններին ու ծիսական խաղերին։ Աբեղաներին արտոնվում էր նույնիսկ ծաղրել մեծավորներին, անձնատուր լինելաշխարհիկ զվարճությունների. այստեղից էլ՝ Աբեղաթող անվանումը։ Քրիստոնեականմյուս եկեղեցիները ևս ունեն համանման տոներ`տարբեր անուններով։
Կիսվիր այս նյութով ընկերներիդ հետ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments are closed at this time.